تبلیغات
سنت رسول الله ص - صیغه3
سنت رسول الله ص
پیامبر اسلام فرمودند: بعد از من امتم 73 فرقه می‌شوند كه فقط یك فرقه اهل بهشت هست. كدام فرقه؟؟؟ حتما نظر بده در نظر سنجی
یکشنبه 1390/11/23 :: نویسنده : ایران .

معاویة بن ابی سفیان:


معاویه در ماجرای فتح مکه اسلام آورد . وی در زمان فتح طائف ، زنی به نام معانه را متعه نمود . این زن ، تا زمان خلافت معاویه زنده ماند و معاویه همه ساله هدایایی برای وی می فرستاد . پس ادعای حرمت متعه در فتح خیبر یا بعد از آن و حتی در ماجرای فتح مکه نمی تواند صحیح باشد .


المحلى ج9 ص 519چاپ دار الآفاق بیروت


شرح الزرقانی ج3 ص 199 چاپ دار الکتب العلمیة بیروت كتاب النكاح باب نكاح المتعة


مصنف عبد الرزاق ج7 ص 497 ش 14021 و ص 499 ش 14026 باب المتعة چاپ المکتب الإسلامی بیروت


سلمة بن أمیّة:


مصنف عبد الرزاق ج7 ص 498 ش 14024 باب المتعة چاپ المکتب الإسلامی بیروت


جمهرة انساب العرب ابن حزم ص&rlm 159 ذیل بحث بنو جمح


الإصابة حرف السین المهملة القسم الأول


المحلى ج9 ص 519چاپ دار الآفاق بیروت


فضالة بن جعفر بن أمیة:


أخبار المدینة ابن شبه ج1ص 381 ش 1194چاپ دار الکتب العلمیة بیروت


ربیعة بن أمیة:

موطأ مالك ج2 ص542، ح&rlm1130 باب نكاح المتعة چاپ دار احیاء التراث العربی مصرالدر المنثور ج2 ص486 چاپ دار الفکر بیروت


سنن البیهقی الكبرى ج7 ص206 ش 13950 باب نکاح المتعه چاپ مکتبة دار الباز مکه


الإصابة فی تمییز الصحابة ج2 ص521 چاپ دار الجیل بیروت


الأم ، ج &rlm7 ص &rlm235 چاپ دار المعرفة بیروت


کنز العمال ج 16 ص 217 ح 45717 چاپ دار الکتب العلمیة بیروت


أخبار المدینة ابن شبه ج1ص 382 ش 1197چاپ دار الکتب العلمیة بیروت


معبد بن أمیة:


المحلى ج9 ص 519چاپ دار الآفاق بیروت


مصنف عبد الرزاق ج7 ص 499 ش 14027 باب المتعة چاپ المکتب الإسلامی بیروت


عبد الله بن أبی عوف بن جبیرة:


أخبار المدینة ابن شبه ج1ص 381 ش 1194چاپ دار الکتب العلمیة بیروت


عمرو بن حوشب:مصنف عبد الرزاق ج7 ص 500 ش 14031 باب المتعة چاپ المکتب الإسلامی بیروت


أبی بن کعب:


وی از کسانی بود که آیه متعه را به صورت إلی أجل مسمی (یعنی صریح در حلیت متعه) قرائت می کرد:


التفسیر الكبیر ج10 ص43 چاپ دار الکتب العلمیة بیروت


الدر المنثور ج2 ص484 چاپ دار الفکر بیروت


تفسیر الطبری ج5 ص13 چاپ دار الفکر بیروت


فتح القدیر ج1 ص449 چاپ دار الفکر بیروت


نیل الأوطار ج6 ص270 چاپ دار الجیل بیروت


و...


زید بن ثابت :

المحبر ص 289 باب من کان یری المتعة من أصحاب النبیاسماء دختر ابوبكر:


المحلى ج9 ص 519چاپ دار الآفاق بیروت


شرح الزرقانی ج3 ص 199 چاپ دار الکتب العلمیة بیروت كتاب النكاح باب نكاح المتعة


مسند طیالسی ص&rlm227 ح&rlm1637 چاپ دار المعرفة بیروت


در محاضرات الأدباء راغب ج2 ص234 - باب جواز المتعة چاپ دار القلم بیروت- آمده است :


ابن زبیر به ابن عباس گفت : چرا فتوای به حلیت متعه می دهی ؟ پاسخ داد از مادرت (أسماء) بپرس که چگونه تو را حامله شد . پس سوال کرد ؛ وی پاسخ داد تو را به دنیا نیاوردم مگر از متعه.


همین مطلب به صورت خلاصه در کتب ذیل آمده است :


زاد المعاد ج2 ص206 چاپ موسسة الرسالة بیروت و التمهید لابن عبد البر ج8 ص 208 و الاستذكار ابن عبد البر ج4 ص61 چاپ دار الکتب العلمیة بیروت و..


البته متن كامل گفتگو در بعضی از منابع شیعه چنین آمده است:


ابوالقاسم كوفی می&rlmگوید: بعضی از علمای شیعه نقل كرده&rlmاند كه وقتی ابن عباس وارد مكه شد و عبداللَّه بن زبیر نیز بر فراز منبر خطبه می&rlmخواند ، چون نظرش به ابن عباس افتاد ( در آن روزها نابینا بود ) گفت: ای مردم ، كوری نزد شما آمده كه خدا دل او را نیز كور كند ، او عایشه امّ المؤمنین را دشنام می&rlmدهد و نزدیكان و اصحاب پیامبرصلی الله علیه وآله را لعن می&rlmكند و متعه را حلال می&rlmشمارد ، در حالی كه زنای محض است .


این گفتار بر ابن عباس سنگین آمد ، در آن حال غلامش - عكرمه كه دست او را گرفته بود - را صدا زد و گفت: مرا نزدیك او ببر ، پس او را نزدیك برد ، تا اینكه مقابل او ایستاد و شعری به این مضمون خواند:


زمانی&rlmكه با گروهی رو برو می&rlmشویم ، آن گروه را متلاشی می&rlmكنیم&rlm


... تا اینكه گفت: و اما اینكه می&rlmگویی: متعه را در حالی كه زنای محض است ، حلال می&rlmدانم ؛ به خدا قسم! در زمان رسول خداصلی الله علیه وآله به آن عمل می&rlmشد و پس از ایشان نیز پیامبری بر انگیخته نشد ؛ دلیل جواز آن نیز گفته ابن صهاك است ، كه می&rlmگفت: دو متعه در زمان رسول&rlmخداصلی الله علیه وآله وجود داشت و من آن دو را منع می&rlmكنم و ( مرتكبین را مجازات می&rlmكنم ) و ما گواهی او ( جواز متعه در زمان پیامبرصلی الله علیه وآله ) را می&rlmپذیریم و تحریم او را قبول نمی&rlmكنیم . تو نیز از متعه متولد شده&rlmای ، پس وقتی از این چوب ( منبر ) پایین آمدی از مادرت در مورد بُردهای ( پیراهن ) عوسجه بپرس! عبداللَّه بن عباس رفت و عبداللَّه بن زبیر نیز پایین آمد و با سرعت به سوی مادرش رفت و گفت: درباره بردهای عوسجه برایم بگو! و با عصبانیت اصرار كرد ، مادرش گفت: پدرت با رسول خداصلی الله علیه وآله بود و مردی به نام عوسجه دو برد ( پیراهن ) را به او هدیه كرد و پدرت از بی&rlmهمسری به پیامبرصلی الله علیه وآله گلایه و شكایت كرد ، آنگاه آن حضرت یكی از دو پیراهن را به او داد و او نیز نزد من آمد و با آن پیراهن مرا متعه كرد و مدتی گذشت و پیراهن دیگر آورد و به وسیله آنها مرا متعه كرد و من به تو حامله شدم ، پس تو فرزند متعه هستی! حالا بگو از كجا این خبر به گوش تو رسید ؟ گفت: از ابن عباس شنیدم . مادرش گفت: آیا من تو را از تماس با بنی هاشم منع نكردم ، و نگفتم - مواظب باش - آنها زبان&rlmهای غیر قابل تحمل و پیروزی دارند.


كتاب الاستغاثه ، ص&rlm145 ، مستدرك الوسائل ، ج&rlm14 ، ص&rlm450


قسمتی از سخنرانی ابن زبیر و بر خورد شخصی باوی (بدون ذکر نام ابن عباس) در صحیح مسلم باب المتعة ذکر شده است .


در کتب ذیل روایت را با متنی شفاف تر آورده و آن شخص را ابن عباس معرفی می کند :


سنن البیهقی الكبرى ج7 ص205 ش 13943 باب نکاح المتعه چاپ مکتبة دار الباز مکه


جمهرة خطب العرب ج2 ص 125 چاپ المکتبة العلمیة بیروت


سمط النجوم العوالی ج3 ص237 چاپ دار الکتب العلمیة بیروت


امّ عبداللَّه بنت ابی خیثمه:


کنز العمال ج 16 ص 218 ح 45726 چاپ دار الکتب العلمیة بیروت


سعد بن أبی سعد بن أبی طلحة:


أخبار المدینة ابن شبه ج1ص 381 ش 1194چاپ دار الکتب العلمیة بیروت


عبداللَّه بن عباس بن عبد المطّلب :


صحیح مسلم ج2 ص 1028 ش 1407 باب نکاح المتعة چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت


مصنف عبد الرزاق ج7 ص 497 ش 14021 و ص499 ش 14027 و ص 501 ش 14032 و ص 502 ش 14033 و 14035 باب المتعة چاپ المکتب الإسلامی بیروت


المحلى ج9 ص 519چاپ دار الآفاق بیروت


المحبر ص 289 باب من کان یری المتعة من أصحاب النبی


التفسیر الكبیر ج10 ص43 چاپ دار الکتب العلمیة بیروت


الدر المنثور ج2 ص484 چاپ دار الفکر بیروت


تفسیر الطبری ج5 ص13 چاپ دار الفکر بیروت


فتح القدیر ج1 ص449 چاپ دار الفکر بیروت


سیر أعلام النبلاء ج15 ص243 چاپ موسسة الرسالة بیروت


سنن البیهقی الكبرى ج7 ص205 ش 13943 باب نکاح المتعه چاپ مکتبة دار الباز مکه


آیا ابن عباس از قول خود با ز گشت؟


سوال : عده ای ادعا می کنند که ابن عباس به سبب بر خورد شدید امیر مومنان با وی ، از این نظر برگشته و فتوا به حرمت متعه داد . آیا این نظر صحیح است؟


پاسخ : در بحث اسماء دختر ابو بکر روایتی ذکر شد که در آن به تواتر در مورد بحث ابن زبیر با ابن عباس در مورد فتوا به حلیت متعه سخن گفته شده است .


این روایت مربوط به زمان حکومت ابن زبیر بود و حکومت وی سالها بعد از زمان شهادت امیر مومنان علی علیه السلام بوده است .


این قرینه به ما نشان می دهد که روایت مربوط به نهی امیر مومنان ابن عباس را از فتوای به متعه جعلی بوده و برای نسبت دادن حرمت متعه به امیر مومنان و ابن عباس صورت گرفته است . و گرنه معنی ندارد که امیر مومنان به ابن عباس بگویند رسول خدا از متعه نهی کرده اند ولی وی تا آخر عمر ، بر همان نظر سابقش باقی بماند . البته باید گفت که این روایت جعلی اهل سنت ، احتمال عالم نبودن ابن عباس را به نسخ متعه نیز باطل می کند .


سمیر (احتمالا همان سمرة بن جندب است):

الاصابه ذیل عنوان سمیر والد سلیمانابن عمر :


از وی در مورد متعه سوال شد : گفت ما در زمان رسول خدا زنا نمی کردیم ( متعه زنا نیست ؛ زیرا اگر زنا باشد یعنی ما در زمان رسول خدا زنا می کردیم البته لازم به ذکر است که از وی روایات مخالف نیز نقل شده است )


مسند أحمد بن حنبل ج2/ص95، ح&rlm5694 چاپ موسسة قرطبه


تابعین و یا علمای اهل سنت که متعه کرده و یا آن را جایز دانسته اند:


اما در مورد تابعین و علمای اهل سنت :


مالك بن انس:


كلام در مورد وی مفصلا گذشت .


احمد بن حنبل :


كلام در مورد وی مفصلا گذشت .


سعید بن جبیر :


المحلى ج9 ص 520 چاپ دار الآفاق بیروت


مصنف عبد الرزاق ج7 ص 496 ش 14020 باب المتعة چاپ المکتب الإسلامی بیروت


الدر المنثور ج2 ص484 چاپ دار الفکر بیروت


عبدالملك بن عبدالعزیز بن جریج :


كلام در مورد وی مفصلا گذشت .


عطاء بن ابی رباح:


المحلى ج9 ص 520 چاپ دار الآفاق بیروت


المغنی ج7 ص136 چاپ دار الفکر بیروت باب "ولا یجوز نکاح المتعة"


طاووس یمانی:


المحلى ج9 ص 520 چاپ دار الآفاق بیروت


المغنی ج7 ص136 چاپ دار الفکر بیروت باب "ولا یجوز نکاح المتعة"


مجاهد بن جبر :


تفسیر الطبری ج5 ص12 چاپ دار الفکر بیروت


تفسیر ابن كثیر ج1 ص475 چاپ دار الفکر بیروت


سدّی:


تفسیر الطبری ج5 ص12 چاپ دار الفکر بیروت


تفسیر ابن كثیر ج1 ص475 چاپ دار الفکر بیروت


حَكَم بن عتیبه :


تفسیر الطبری ج5 ص13 چاپ دار الفکر بیروت


ابن ابی ملیكه :


الحاوی الكبیر ج&rlm11 ص&rlm449


زفر بن اوس بن حدثان مدنی :


البحر الرائق ابن نجیم ج&rlm3 ص&rlm115 چاپ دار المعرفة بیروت


طلحة بن مصرّف الیامی :


الكشف و البیان ، ج&rlm3 ص&rlm286


فقهای اهل مكه :


المحلى ج9 ص 520 چاپ دار الآفاق بیروت


سیر أعلام النبلاء ج7 ص131


تفسیر قرطبی ج&rlm5 ص&rlm133چاپ دار الشعب قاهره


فتح الباری ، ج&rlm9 ، ص&rlm173 چاپ دار المعرفة بیروت


فقهای اهل یمن:


تفسیر قرطبی ج&rlm5 ص&rlm133چاپ دار الشعب قاهره


فتح الباری ، ج&rlm9 ، ص&rlm173 چاپ دار المعرفة بیروت


گروهی از اهل بیت و تابعین :


تفسیر البحر المحیط ج3 ص226 چاپ دار الکتب العلمیة بیروت

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 1398/05/19 06:58 بعد از ظهر
wow! this blog is very nice.
چهارشنبه 1398/05/16 12:16 بعد از ظهر
Appreciating the time and effort you put into your site and in depth information you
provide. It's nice to come across a blog every once in a while that
isn't the same old rehashed material. Excellent read!
I've saved your site and I'm including your RSS
feeds to my Google account.
دوشنبه 1398/05/14 01:21 بعد از ظهر
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino. They're handsome.
Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most wonderful
lips I've seen. They are well built, with incredible arms as well as a chest that stands out during this
sweater. We're standing right in front of one another dealing with our way of life, what we'd
like for future years, what we're looking for on another person. He
starts saying that she has been rejected a lot of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for a reason right.
But let me know, would you reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you right this moment?' he stated as I get closer to him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I favor the way you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my rearfoot within his leg, massaging it slowly. ‘What can you enjoy girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone discussion what they have to want. A person that won't say yes even though I said yes. Someone who's not afraid when trying something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid of trying new things, especially in relation to making new things in the bedroom ', I intimate ‘And I adore girls who are direct, who cut in the chase, like you simply did. For being
honest, which is a huge turn on.
یکشنبه 1398/05/13 09:14 قبل از ظهر
I am really grateful to the holder of this website who has shared this wonderful piece of writing at at this place.
شنبه 1398/05/12 07:00 قبل از ظهر
I was able to find good information from your articles.
شنبه 1398/05/12 03:05 قبل از ظهر
Great blog here! Also your website loads
up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my web site loaded up as quickly as yours lol
شنبه 1398/05/12 12:10 قبل از ظهر
It's perfect time to make some plans for the future and it's
time to be happy. I've read this publish and if I may just I desire to recommend you
some fascinating things or tips. Maybe you can write next articles relating to this article.
I wish to read even more issues about it!
پنجشنبه 1398/05/10 01:05 بعد از ظهر

Regards! I enjoy this.
online pharmacy canada online pharmacy trusted pharmacy canada scam canadian pharmacy king canadian pharmacy canadian medications pharmacy Northwest Pharmacy north west pharmacy canada canadian medications 247 canadian pharmaceuticals reviews
دوشنبه 1398/05/7 04:27 بعد از ظهر
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find
during first minutes a villa rented by city, a number of
پنجشنبه 1398/05/3 07:10 بعد از ظهر
I'm realy enjoying the design and layout of your
blog. It's a very easy oon the eyes whiich makews it much more
enjoyable for me to come hete and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Great work!
شنبه 1398/04/29 03:38 قبل از ظهر
Sexy2call Quick search to get the most up-to-date results Locate a
massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Seeking escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search by region
دوشنبه 1398/04/24 07:19 بعد از ظهر
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find during
first minutes a villa rented by city, various rooms lofts and villas.
Be stunned at the images and knowledge that they have to provide you.
The website is a center for you all the ads inside field, bachelorette party?

Have fun with a buddy who leaves Israel? Regardless of what the reason why it's important to rent a villa for
the two event or just a gaggle recreation suitable for any age.
The site is also the midst of rooms from the
hour, which is another subject, for lovers who are looking for a luxurious room equipped for discreet entertainment with a spouse or lover.
Regardless of what you are looking at, the 0LOFT website makes a search for you to find
rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North
South and Gush Dan.
یکشنبه 1398/04/23 04:58 بعد از ظهر
This design is steller! You definitely know how
to keep a reader amused. Between your wit and your videos,
I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job.
I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!
سه شنبه 1398/04/18 05:35 بعد از ظهر
Sexy2call Quick search and acquire the newest results Look for a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Come up with a quick search by region
سه شنبه 1398/04/18 06:02 قبل از ظهر
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's creating a cappuccino. They are handsome.
Brown hair slicked back, glasses that are great for his face, hazel eyes
and the prettiest lips I've seen. He is well-built, with incredible
arms and a chest that shines about this sweater.
We're standing ahead of one another dealing with how we live, what we would like money for hard
times, what we're searching for on another person. He starts
telling me that bigger been rejected a great deal of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He smiles
at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for good reason right.
But analyze, you wouldn't reject me, would you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you right this moment?' he was quoted saying as I buy nearer to him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, simply do it.' I reply.

‘I'm keen on the method that you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my heel bone in their leg, massaging it slowly. ‘What can that suits you ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone discussion the things they want. Somebody who won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid of attempting new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when you try something mroe challenging, especially in terms of making a new challenge in the bed room ', I intimate ‘And I adore girls who are direct, who cut from the chase, like you merely did. To get
honest, what a huge turn on.
شنبه 1398/04/15 02:44 بعد از ظهر
"We will need to build to a different crescendo, cheri," he said.

"And we all will have an ending that is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of lust,
as well as soft skin of his hard cock against my sex was
having its intended effect. I had been feeling a stronger arousal now as
I felt his cock slide between my sensitive lips. I felt the actual top of his cock push agonizingly at
the doorway of my pussy, and I need to him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back approximately
my clit.

I had been aching to have him inside, and I possibly could tell that
his need to push that wonderful hard cock inside me
was growing. His moans grew to match mine, and I knew the
sensation of my wet pussy lips for the head of his cock was getting an excessive amount for of
us.

"Enable the finale begin," he stated, and that he slid the top of his cock inside me.


The two of us gasped because he held his cock there for a moment.

I contracted my pussy to pull him further inside, and that he threw his return with the sensation. Inch by excruciating inch he pushed
his cock inside me, with each time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful as it filled me, but I desired it all inside me.
I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and hubby
plunged his cock right in.
چهارشنبه 1398/04/12 02:20 بعد از ظهر
Sexy2call Quick search and obtain the newest results Get a massage escort girl, discrete
apartment or any perfect and indulgent recreation. Seeking
escort girls? Discrete apartments? Generate a quick search by region of Israel.
دوشنبه 1398/04/3 08:29 بعد از ظهر
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel
eyes and the most amazing lips I've seen. They're well made, with incredible arms
including a chest that sticks out about this sweater.

We're standing right in front of one another talking about our way of life, what we
really wish for for the future, what we're seeking on another person. He starts telling me that he's got been rejected a lot
of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I can't know. Everything happens for good reason right.

But let me know, can you reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you right now?' he explained as I am closer to him and kiss him.

‘When don't ask, simply do it.' I reply.

‘I prefer the method that you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my calcaneus in their leg, massaging it slowly. ‘So what can that suits you in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone who knows what they have to want. A person that won't say yes even though I said yes. Someone who's not scared of trying something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when trying something mroe challenging, especially in regards to making interesting things in the bed room ', I intimate ‘And I like females who are direct, who cut in the chase, like you merely did. For being
honest, what a huge turn on.'
دوشنبه 1398/04/3 02:43 قبل از ظهر
I have read so many articles or reviews on the topic of the blogger lovers but this post is genuinely a
fastidious paragraph, keep it up.
یکشنبه 1398/04/2 06:24 بعد از ظهر

With thanks. Ample advice.

tadalafil 10 mg estudios de cialis genricos cialis soft tabs for sale buy name brand cialis on line cialis baratos compran uk cialis 30 day trial coupon only now cialis 20 mg buy cialis uk no prescription tadalafilo cialis 20 mg effectiveness
یکشنبه 1398/04/2 03:44 قبل از ظهر

Cheers! Ample advice.

cialis generico en mexico enter site natural cialis precios de cialis generico cialis kaufen wo cialis coupon cialis qualitat order a sample of cialis cialis venta a domicilio safe dosage for cialis cialis 05
شنبه 1398/04/1 10:43 قبل از ظهر

Reliable forum posts. Thank you.
i recommend cialis generico cialis 20 mg prix cialis once a da cialis italia gratis cialis billig cialis bula comprar cialis 10 espa241a ou trouver cialis sur le net generic cialis review uk we use it 50 mg cialis dose
جمعه 1398/03/31 06:39 بعد از ظهر

Kudos. Ample advice.

generic cialis cialis et insomni cialis generique cialis farmacias guadalajara precios de cialis generico cialis 20 mg best price cialis venta a domicilio cialis lilly tadalafi cialis australia org walgreens price for cialis
جمعه 1398/03/31 03:04 قبل از ظهر

Appreciate it. An abundance of postings.

cialis tadalafil usa cialis online generic cialis with dapoxetine cialis kaufen acquistare cialis internet low dose cialis blood pressure 200 cialis coupon click here cialis daily uk cialis canada cialis 10mg prix pharmaci
چهارشنبه 1398/03/29 04:01 بعد از ظهر

Perfectly expressed indeed! .
cialis baratos compran uk we use it cialis online store buy cialis online nz ou acheter du cialis pas cher cialis super acti cialis price thailand cialis uk next day cialis pills in singapore cialis daily get cheap cialis
سه شنبه 1398/03/28 11:33 بعد از ظهر

You definitely made the point!
buy cialis online legal cialis prices in england cialis for sale in europa i recommend cialis generico cialis 30 day trial coupon tadalafil 5mg what is cialis cialis para que sirve cialis y deporte canadian drugs generic cialis
دوشنبه 1398/03/27 10:12 قبل از ظهر

Good forum posts, Appreciate it.
cialis generico in farmacia dose size of cialis cialis prezzo di mercato free cialis how much does a cialis cost buying cialis in colombia cialis for bph cialis prezzo di mercato how does cialis work we like it cialis soft gel
یکشنبه 1398/03/26 08:37 بعد از ظهر

Thank you! I enjoy it.
generic cialis with dapoxetine cialis uk next day prescription doctor cialis generic cialis levitra cialis 20 mg when can i take another cialis cialis canadian drugs callus buy generic cialis cialis 50 mg soft tab
یکشنبه 1398/03/26 06:02 قبل از ظهر

Nicely put. Thank you!
cialis sans ordonnance where do you buy cialis cialis online holland cialis generico en mexico generic cialis tadalafil import cialis achat cialis en suisse safe dosage for cialis american pharmacy cialis safe dosage for cialis
شنبه 1398/03/25 04:30 بعد از ظهر

Thanks a lot, I value this.
cialis 10mg prix pharmaci cialis free trial cialis daily reviews purchase once a day cialis cialis generico in farmacia cialis dosage amounts cuanto cuesta cialis yaho prezzo di cialis in bulgaria cialis 5mg prix cialis coupon
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


(وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیکمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً)

و به کسی که سلام به شما می‌کند نگوئید مؤمن نیستی.

سوره نساء (4): آیه 94
شیطان سالهاست كه برای گمراهی انسان‌ها نقشه كشیده‌ است
چرا ما اینقدر او را دست كم می‌گیریم
چرا در مقابل راه‌های گمراهی شیطان راه‌های هدایت را تقویت نمی‌كنیم

بیاییم عقیده خود را بازنگری كنیم شاید حرف دشمن ما درست باشد
اگر حرف ما درست بود در عقیده‌ای حقه استوارتر می‌شویم

اگر كسی عقیده ما را نقد كرد با جواب علمی او را قانع كنیم نه اینكه بدون شنید كلام او از اول او را رد كنیم


همیشه با خودمان بگوییم اگر حرف او درست باشد در مقابل خدا جواب داریم

بیاییم مهر تعصب رو از عقایدمان برداریم و آنچه عقیده ما هست را دوباره بررسی كنیم


شاید....

مدیر وبلاگ : ایران .
نویسندگان
نظرسنجی
كدام دین یا فرقه اهل بهشت هست؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی