گروه تروریستی داعش پرسش و پاسخ‌هایی را در مورد چگونگی رفتار با اسیران جنگی و بردگان منتشر كرده است؛ شیوه‌نامه‌ای كه می‌توان آن را بی‌رحمانه، موهن و انزجارآور خواند. این شیو‌ه‌نامه از جمله ارتباط جنسی با كنیزكان نابالغ را مجاز می‌شمرد.

به گزارش دویچه وله، پایگاه خبری «دیلی بیست» با دسترسی به آداب برده‌داری «داعش»، شیوه‌نامه این گروه را منتشر كرده است. این توضیح‌المسائل، به اموری چون مجاز بودن روابط جنسی یا حد و مرز خشونت فیزیكی با كنیزكان نابالغی پرداخته كه به بردگی گرفته شده‌اند.

به بردگی گرفتن زنان و دختران فرقه ایزدی، یكی از اركان استراتژی بیر‌حمانه داعش در مناطق تحت تصرف این گروه است. نیروهای «داعش» ایزدی‌ها را كافر می‌دانند.

شورای فتوای داعش كه قرار است پاسخگوی سئوالات حقوقی و شرعی اعضای «دولت اسلامی» باشد، در این دستورالعمل، تنها قواعد مربوط به نوع رفتار با اسیران و بردگان داعش را اعلام كرده است. «دیلی بیست» كه این توضیح‌المسائل را در اختیار دارد، آن را به شرح زیر ارائه كرده است:

آیا با هر زن بی‌ایمانی می‌توان به عنوان كنیز رفتار كرد؟
- علما توافق دارند كه همه زنان بی‌دین را می‌توان به بردگی گرفت اما زنان یهودی‌ و مسیحی‌هم در زمره آن‌ها هستند. در مورد بردگی زنان از دین برگشته، اختلاف نظر وجود دارد و اكثریت آن را ممنوع كرده‌اند.

آیا روابط جنسی با یك كنیز مجاز است؟
- بله. خداوند می‌فرماید مومنانی رستگار می‌شوند كه پاكدامنند و به زوجه خود وفادار می‌مانند مگر با كنیزان خود بروند كه در این صورت حرجی بر آن‌ها نیست.

آیا می‌توان مستقیما پس از اسیر كردن فردی با او رابطه جنسی برقرار كرد؟
- اگر كنیز شما هنوز باكره باشد، ارتباط جنسی مجاز است اما اگر دوشیزه نباشد باید عده نگاه دارد و معلوم شود كه باردار نیست.

آیا یك مادر را می‌توان درخرید و فروش از بچه‌هایش جدا كرد؟
- خیر. بچه‌ها را تا قبل از بلوغ نباید از مادرشان گرفت. تنها وقتی می‌توان آن‌ها را از هم جدا كرد كه بزرگ شده باشند.

آیا می‌توان با كنیزی كه هنوز بالغ نشده، روابط جنسی برقرار كرد؟
- بله؛ به این شرط كه كنیز آماده این موضوع باشد. در عین حال می‌توان از رابطه كامل جنسی هم لذت برد.

آیا می‌توان دو خواهر را به كنیزی گرفت؟
- بله. البته نمی‌توان با هر دوی رابطه جنسی برقرار كرد.

آیا كتك زدن كنیزان جایز است؟
- برده‌ها را به دلایل انضباطی و تربیتی می‌توان كتك زد اما شكنجه و آزار آن‌ها به این منظور جایز نیست. این هم مجاز نیست كه برای تنبیه به صورت آن‌ها ضربه زده شود .